Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia
studijní materiály


Soubor studijních materiálů, schémat, obrázků a grafů pro 31 kapitol skript je zpracován v PowerPointu a včetně testů převeden do formátu PDF pro Acrobat Reader.

Základní členění skript zahrnuje 4 témata:
1. Obecná chemie
2. Obecná biochemie
3. Metabolické vztahy
4. Klinická biochemie

Skripta na CD-ROM vydalo ÚKBLD 1.LFUK a VFN

Praha 2004
podpořeno grantem FRVŠ 2004 - F979
Verze v PDF pro ArcobatReader
Skripta na CD-ROM v PDF

Studium materiálů vyžaduje nainstalovaný AcrobatReader.
Nejnovější verze 6.02 v češtině, je pro instalaci umístěna v adresáři - instal
Spustit instalaci Acrobatu

Editoři skript a CD-ROM verze
Petr Štern a Petr Kocna